Bedrijven surfen naar keimpesaanpak.nl

Werkwijze


U belt voor een kennismaking 06 228 201 68


In een vrijblijvend kennismakingsgesprek bespreek ik met U welke benadering optimaal aansluit bij Uw vraag of klacht. Ik sta daarbij nadrukkelijk open voor uw eigen ideeën omtrent Uw klachten.


Daarna kunt U een vervolgafspraak maken.
De eerste behandeling naar keuze kort of lang bestaat uit:
o gesprek (5-10 minuten)
o lichamelijk onderzoek (10 minuten)
o eerste test-behandeling om effecten op uw klachten te beoordelen (10 minuten).
o afsluitend met suggesties, adviezen en het maken van een eventuele vervolgafspraak

De daarop volgende behandelingen bestaan uit:
o voortgangsgesprek (5 minuten)
o onderzoekend behandelen afgestemd op reacties (15 minuten)
o afsluiting met suggesties, adviezen en vervolgafspraak.


Tijdens de behandelperiode kunt u altijd mailen en sms-en met vragen over de behandeling en voortgang. Op werkdagen kunt u mij bereiken:

9.00 tot 17.00 uur
06 - 228 201 68


Na maximaal vier behandelingen moeten er positieve effecten zijn. Na overleg wordt dan bekeken om de behandeling af te sluiten met adviezen of dat we doorgaan met de behandeling.
Ook kan de klacht na enkele behandelingen klaar zijn.


Kosten:

Kosten Kennismaken Korte zitting Lange zitting
duur 15 min. 25 min. 50 min.
in € gratis € 50 € 90


Via de mail krijgt U maandelijks een factuur die u bij uw verzekering in kunt dienen.
Hiervoor mailt U de volgende gegevens:

Naam, adres & woonplaats
Geboortedatum
Telefoonnummer & mailadres
naar:
administratie@keimpestherapie.nl


De therapie valt onder “niet-gecontracteerde zorg”. Heeft u een aanvullende verzekering dan kunt u vaak een gedeelte terugkrijgen. Informeer in uw polis of uw verzekeraar.
U kunt na de behandeling pinnen of contant betalen.


Ik sta ingeschreven bij het BIG
BIG-registratie-nummer: 990035019704


Een vriendelijke groet van Keimpe.